Privacy verklaring

Voh Fotografie 
De eigenaresse van Voh Fotografie is Elke Vennegoor of Hesselink. Zij is fotografe en voorziet in de dienstverlening van voornamelijk architectuur-, interieur-, vastgoed- en bedrijfsfotografie. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met
uw persoonsgegevens wordt omgegaan, welke gegevens er aan Voh Fotografie worden verstrekt en wat er met deze gegevens gedaan wordt.

Voh Fotografie is gevestigd aan de Oranjestraat 26, 7581 EX, te Losser. Voor vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de eigenaresse via de mail (info@vohfotografie) of bel (0653409192).

Sinds 1 september 2009 staat Voh Fotografie ingeschreven als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel te Enschede,
onder nummer 08204863. Het bijbehorende BTW nummer is NL001409300B93.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt 
Voor het leveren van de diensten die Voh Fotografie aanbied kan Voh Fotografie de volgende persoonsgegevens verzamelen:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• KvK-nummer

Deze gegevens worden bewaard zo lang deze nodig zijn voor het uitvoeren van de diensten en conform de voorschriften en wettelijke verplichting. Voh Fotografie verwerkt geen zogenaamde bijzondere en gevoelige persoonsgegevens.

Doelen voor verwerking
Voh Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren en nadien af te kunnen leveren. Ook zullen ze gebruikt worden om wijzigingen van de diensten en producten aan u door te geven. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om betalingen af te handelen en/of facturen te versturen.

Persoonsgegevens en eventuele derden
Voh Fotografie neemt uw privacy erg serieus en gegevens van u worden dan ook niet doorverkocht aan derden. Gegevens zullen uitsluitend worden verstrekt indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit nodig blijkt voor de uitvoering van de diensten. Dit zal nooit zonder uw toestemming gebeuren.

Beveiligen persoonsgegevens
Voh Fotografie besteedt aandacht aan een adequate beveiliging en neemt passende maatregelen zodat uw gegevens worden beschermd tegen misbruik, ongeautoriseerde toegang, verlies, ongeoorloofde wijziging of om openbaarmaking tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vohfotografie.nl.

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen, dan heeft u daar recht toe. Daarnaast heeft u het recht om
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voh Fotografie. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Mocht u van deze rechten gebruik willen maken, kunt u een verzoek indienen bij Voh Fotografie door het sturen van een brief of door te mailen naar info@vohfotografie.nl. Voh Fotografie zal zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Voh Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.